Ngày: Tháng Hai 24, 2017

Công bố hợp quy vật dụng đựng thực phẩm bằng sứ

Công bố hợp quy vật dụng đựng thực phẩm bằng sứ tính đến nay là quy định mà các doanh nghiệp phải tuân thủ, đây cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm với sức khỏe người tiêu dùng Công bố hợp quy vật dụng đựng thực phẩm bằng sứ: Áp dụng với Các tổ…

Read More »

Chia sẻ Kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc

Du học Hàn Quốc vừa học vừa làm 2017 chưa bao giờ là hết “NÓNG”. Đặc biệt đến thời điểm hiện tại, số lượng hồ sơ tăng lên đáng kể chính bởi lẻ Hàn Quốc chiếm nhiều lợi thế không chỉ nền giáo dục chất lượng mà còn mức chi phí rất phù hợp với tài chính của du học…

Read More »