Ngày: Tháng Ba 9, 2017

Lọc nước bẩn thành nước sạch gồm mấy bước

Bước 1: Làm trong nuoc Có nhiều cách làm trong xử lý nước , đơn giản nhất là dùng phèn chua hoặc lọc bằng vải sạch. Nếu làm trong bằng phèn chua, người dân sử dụng liều lượng 1g phèn chua (một miếng bằng khoảng nửa đốt ngón tay) cho 20 lít loc nuoc . Múc một gáo lọc nước…

Read More »