Ngày: Tháng Tư 13, 2018

Nguyên nhân tôm thẻ ăn yếu và giải pháp

Tôm thẻ bỏ ăn, ăn yếu sẽ lảm giảm sản lượng của cả vụ tôm, thậm chí nếu bà con không có phương pháp chữa trị kịp thời tôm sẽ chết. Vậy đâu là nguyên nhân tôm thẻ ăn yếu, giảm ăn. Hãy cùng tìm hiểu nhé. Nguyên nhân tôm thẻ ăn yếu – Chất lượng thức ăn không đảm bảo:…

Read More »