Ngày: Tháng Năm 3, 2018

Khám phá nhãn năng lượng trên máy lạnh

Tương tự như tủ lạnh, hầu hết các sản phẩm máy lạnh hiện nay cũng được dán Nhãn năng lượng. Nhãn năng lượng giúp người mua biết được các thông tin, chỉ số, cũng như khả năng tiết kiệm năng lượng của sản phẩm. Đơn vị sửa điều hòa tại Đà Nẵng sẽ cùng bạn khám phá ý nghĩa nhãn năng lượng…

Read More »