Ngày: Tháng Năm 20, 2018

Khám phá sự quan trọng khi hút chân không điều hòa

Thợ sua dieu hoa Da Nang cho biết Hút chân không trong kỹ thuật lắp điều hòa được hiểu là loại bỏ toàn bộ không khí có trong hệ thống điều hòa ra ngoài. Thực hiện hút chân không ta sẽ dùng máy chuyên dụng kết nối với hệ thống điều hòa vừa lắp đặt xong và tiến hành hút để…

Read More »