Ngày: Tháng Sáu 27, 2018

Nguyên nhân tôm bị cong thân

Tôm bị bệnh cong thân gây ảnh hưởng, thiệt hại không nhỏ đến cả vụ nuôi. Bệnh hay xảy ra với những hộ nuôi tôm thẻ chân trắng, ao nuôi bị ô nhiễm, hàm lượng oxy hòa tan thấp,… 1. Nguyên nhân tôm bị cong thân Do bị sốc môi trường Tôm sẽ rất dễ bị cong thân trong trường hợp…

Read More »