Ngày: Tháng Bảy 2, 2018

Cách lót bạt đáy ao nuôi tôm

Cách lót bạt đáy ao nuôi tôm đúng kỹ thuật đang được nhiều người nuôi tôm săn đón nhằm kiểm soát tốt hơn chất lượng nước, đồng thời ngăn ngừa dịch bệnh một cách hiệu quả. Nắm được những lưu ý trong kỹ thuật lót bạt đáy ao nuôi tôm sẽ giúp bà con đạt năng suất cao trong vụ nuôi….

Read More »