Tác giả: wp_147_seosemmarket

PLC Siemens S7-1500

Bộ lập trình PLC Siemens S7-1500 CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CPUs PLC Siemens S7 1500 CPU 1511-1 PN + CPU cấp thấp trong dòng sản phẩm bộ điều khiển S7-1500. + Thích hợp cho các ứng dụng có phạm vi chương trình và tốc độ xử lý ở mức trung bình. + Có 2 cổng kết nối truyền thông…

Read More »