Tác giả: wp_147_seosemmarket

Khởi động mềm 3RW4073-6BB44

Khời động mềm 3RW44 , cho các ứng dụng đặc biệt Khởi động mềm 3RW4427-1BC44. Mua hàng gọi 0888.789.688 Kích cở size: S0/ S2/ S3/ S6/ S12 Dòng định mức tại 40 oC: 29… 1214A Điện áp định mức 200…480V; 400…690V Công suất motor tại 400V: 15… 710kW (mạch inline); 22…1200kW (inside delta) Điện áp điều khiển Us: 115V AC;…

Read More »

PLC Siemens S7-1500

Bộ lập trình PLC Siemens S7-1500 CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CPUs PLC Siemens S7 1500 CPU 1511-1 PN + CPU cấp thấp trong dòng sản phẩm bộ điều khiển S7-1500. + Thích hợp cho các ứng dụng có phạm vi chương trình và tốc độ xử lý ở mức trung bình. + Có 2 cổng kết nối truyền thông…

Read More »