Hồ sơ công bố hợp quy thiết bị điện – điện tử

Công bố hợp quy thiết bị điện – điện tử là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh và ở khâu hồ sơ cũng làm nhiều vướng bận cho quý khách cho nên hôm nay chúng tôi xin chia sẻ bài viết này nhằm giúp cho quý khách biết rõ hơn

tbdt

Hồ sơ công bố hợp quy thiết bị điện và điện tử bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy;
 • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng….);
 • Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận;
 • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;
 • Kế hoạch giám sát định kỳ;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: Đối tượng được chứng nhận hợp quy;
 • (Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy;
 • Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy;
 • Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng (Phương thức 5 đánh giá cả hệ thống và sản phẩm – Phương thức 7 đánh giá sản phẩm theo lô hàng);
 • Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,…) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá);
 • Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);
 • Thông tin bổ sung khác. Các tài liệu có liên quan khác.

Hi vọng những thông tin giúp ích được cho quý khách.Nếu có nhu cầu hay thắc mắc gì cần biết hay cập nhật thông tin đầy đủ chi tiết hơn thì hãy truy cập đến với hopquysanpham.com

Tác giả: wp_147_vanthangit17

Comments

comments