Thẻ: PC 2×55-35 TC-L COMBO

Ballast & Emergency PC TC-L COMBO 2×18|36|58W (pin cho đèn khẩn cấp Tridonic-Atco)

Ballast & Emergency PC TC-L COMBO 2×18|36|58W (Tăng phô chấn lưu + pin cho đèn khẩn cấp Tridonic-Atco) PC TC-L COMBO, 220-240 V 50/60 Hz Đèn huỳnh quang compact T8 Mô tả sản phẩm: Sự kết hợp của chấn lưu điện tử và các đơn vị chiếu sáng khẩn cấp Đối với TC-L đèn huỳnh quang compact T8 Đối với…

Read More »