Thẻ: PC PRO T5

Ballast & Emergency PC TC-L COMBO 2×18|36|58W (pin cho đèn khẩn cấp Tridonic-Atco)

Ballast & Emergency PC TC-L COMBO 2×18|36|58W (Tăng phô chấn lưu + pin cho đèn khẩn cấp Tridonic-Atco) PC TC-L COMBO, 220-240 V 50/60 Hz Đèn huỳnh quang compact T8 Mô tả sản phẩm: Sự kết hợp của chấn lưu điện tử và các đơn vị chiếu sáng khẩn cấp Đối với TC-L đèn huỳnh quang compact T8 Đối với…

Read More »

Tăng phô điện tử Tridonic PC TEC TOP PRO T5

Bán Tăng phô điện tử- chấn lưu điện tử Tridonic cho bóng đèn huỳnh quang T5 1. Chấn lưu điện tử Tridonic 14 – 80 W PC T5 PRO PC PRO T5 được công ty HDP nhập khẩu trực tiếp tại Tridonic và phân phối tại thị trường Việt Nam. Chấn lưu PC T5 PRO được bảo hành 5 năm được HDP và nhà sản…

Read More »