Tăng phô điện tử Tridonic PC TEC TOP PRO T5

Bán Tăng phô điện tử- chấn lưu điện tử Tridonic cho bóng đèn huỳnh quang T5

1. Chấn lưu điện tử Tridonic 14 – 80 W PC T5 PRO

PC PRO T5 được công ty HDP nhập khẩu trực tiếp tại Tridonic và phân phối tại thị trường Việt Nam. Chấn lưu PC T5 PRO được bảo hành 5 năm được HDP và nhà sản xuất cam kết với tất cả các khách hàng.Tăng phô điện tử Tridonic T5 và T8

Sản phẩm PC T5 PRO tăng phô Tridonic:Hệ số tiết kiệm năng lượng (EEI) của PC T5 PRO tăng phô Tridonic do tổ chức CELMA đánh giá (Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electrotechnical Components for Luminaires in the European Union): A2

PC T5 PRO tăng phô Tridonic tuổi thọ tiêu chuẩn 100,000 h(tại ta = 50 °C với tỷ lệ lỗi ≤ 0.2 % trong  1,000 h). Giải nhiệt độ làm việc rộng: -20 …55°C. Độ sáng ổn định ngay cả khi nguồn vào thay đổi bất thường. Bóng đèn được làm nóng để đảm bảo sau 50,000 khởi động, vẫn không phải thay bóng. PC T5 PRO tăng phô Tridonic được thiết kế với THD < 10 % (Total Harmonic Distortion). Dùng với chóa đèn được bảo vệ cấp I và cấp II. Tự động khởi động sau khi thay thế bóng đèn. Ngắt an toàn trong trường hợp bóng hỏng hoặc hết tuổi thọ. Đầu nối dạng ấn, tạo điều kiện lắp đặt nhanh. PC T5 PRO tăng phô Tridonic  dùng cho hệ thống chiếu sáng khẩn cấp theo tiêu chuẩn EN 50172

Thông số kỹ thuật

Dải điện áp vào:                                  220 – 240 V

Dải điện áp AC                                   198 – 264 V

Dải điện áp DC                                   176 – 280 V (lamp start ≥ 198 V DC)

Tần số                                                  0 / 50 / 60 Hz

Bảo vệ quá áp:                                    320 V AC, 1 h

Khởi động nóng mặc định:                 ≤ 1.5 s

Tần số hoạt động:                                ≥ 39.5 kHz

Bảo vệ:                                                IP20

2. CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ CHO BÓNG HUỲNH QUANG T5 14 – 28 W PC T5 TEC PC TEC T5

Tăng phô điện tử Tridonic có hệ số tiết kiệm năng lượng (EEI) do tổ chức CELMA đánh giá (Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electrotechnical Components for Luminaires in the European Union): A2

Chấn lưu điện tử có tuổi thọ tiêu chuẩn 30,000 h (tại ta = 50 °C với tỷ lệ lỗi ≤ 0.3 % trong  1,000 h)

Giải nhiệt độ làm việc rộng: -20 …55°C . Độ sáng ổn định ngay cả khi nguồn vào thay đổi bất thường.

Bóng đèn được làm nóng để đảm bảo sau 5,000 khởi động, vẫn không phải thay bóng 3,000 lần cho bóng 1×14 W)

Tự động khởi động sau khi thay thế bóng đèn. Ngắt an toàn trong trường hợp bóng hỏng hoặc hết tuổi thọ. Đầu nối dạng ấn, tạo điều kiện lắp đặt nhanh. Bảo vệ nhiệt độ theo tiêu chuẩn: EN 61347-2-3 C5eChấn lưu điện tử Tridonic Atco T5 T8

Thông số kỹ thuật

Dải điện áp vào                       220 – 240 V

Dải điện áp AC                       198 – 264 V

Tần số                                      50 / 60 Hz

Bảo vệ quá áp:                                    320 V AC, 1 h

Thời gian sáng :                       ≤ 2 s

Tần số hoạt động                     ≥ 40 kHz

Bảo vệ:                                    IP20

Chấn lưu đơn: PC 1×14 T5 TEC; PC 1x21W; PC 1×28 T5 TEC.

Chấn lưu đôi: PC 2×14 T5 TEC; PC 2x28W;

Chấn lưu 3, 4: PC 3×14; PC 4x14W TEC.

3. PC T5 TOP CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ CHO BÓNG HUỲNH QUANG T5 18 – 58 W

PC TOP T5tăng phô điện tử tridonic t5, t8

Mô tả sản phẩm: Hệ số tiết kiệm năng lượng (EEI) do tổ chức CELMA đánh giá (Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electrotechnical Components for Luminaires in the European Union): A2. Tuổi thọ tiêu chuẩn 50,000 h (tại ta = 50 °C với tỷ lệ lỗi ≤ 0.2 % trong  1,000 h). Giải nhiệt độ làm việc rộng: -20 …55°C. Độ sáng ổn định ngay cả khi nguồn vào thay đổi bất thường. Bóng đèn được làm nóng để đảm bảo sau 30,000 khởi động, vẫn không phải thay bóng. Được thiết kế với THD < 10 % (Total Harmonic Distortion). Dùng với chóa đèn được bảo vệ cấp I và cấp II.. Tự động khởi động sau khi thay thế bóng đèn. Ngắt an toàn trong trường hợp bóng hỏng hoặc hết tuổi thọ. Đầu nối dạng ấn, tạo điều kiện lắp đặt nhanh. Dùng cho hệ thống chiếu sáng khẩn cấp theo tiêu chuẩn EN 50172

Thông số kỹ thuật

Dải điện áp vào:                                  220 – 240 V

Dải điện áp AC                                   198 – 264 V

Dải điện áp DC                                   176 – 280 V (lamp start ≥ 198 V DC)

Tần số                                                  0 / 50 / 60 Hz

Bảo vệ quá áp:                                    320 V AC, 1 h

Khởi động nóng mặc định:                 ≤ 1.5 s

Tần số hoạt động:                                ≥ 39.5 kHz

Bảo vệ:                                                IP20

 

Chấn lưu đơn: PC 1×14-35 T5; 1×24; 1×39; 1×49; 1x54W T5 TOP

Chấn lưu đôi: PC 2×14-28 T5 TOP; 2×35; 2×24; 2×39; 2×49; 2x54W T5 TOP

Chấn lưu 3, 4: PC 3/4×14 T5 TOP; 3/4 x 24W T5 TOP.

 

 

Type Article number Packaging, carton Packaging, low volume Packaging, high volume Weight per pc.
For luminaires with 1 lamp
PC 1×14 T5 TEC lp 87500211 50 pc(s). 1,050 pc(s). 3,150 pc(s). 0.141 kg
PC 1×21 T5 TEC lp 87500217 50 pc(s). 1,050 pc(s). 3,150 pc(s). 0.150 kg
PC 1×28 T5 TEC lp 87500215 50 pc(s). 1,050 pc(s). 3,150 pc(s). 0.150 kg
For luminaires with 2 lamps
PC 2×14 T5 TEC lp 87500212 50 pc(s). 900 pc(s). 2,700 pc(s). 0.155 kg
PC 2×28 T5 TEC lp 87500216 50 pc(s). 900 pc(s). 2,700 pc(s). 0.176 kg
For luminaires with 3 lamps
PC 3×14 T5 TEC lp 87500213 50 pc(s). 900 pc(s). 2,700 pc(s). 0.164 kg
For luminaires with 4 lamps
PC 4×14 T5 TEC lp 87500214 50 pc(s). 900 pc(s). 2,700 pc(s). 0.176 kg

Nguồn Tăng Phô Tridonic

Comments

comments

Call Now Button